sensiplan Sensiplan logo
NL / FR / DE / EN

Wat is Sensiplan?

Sensiplan is een geboorteregelingsmethode, waarbij de vrouw lichaamstekens leert waarnemen, die opvallend veranderen tijdens de cyclus. Deze tekens maken het mogelijk om met grote zekerheid vruchtbare en onvruchtbare dagen in de cyclus vast te stellen. Daarom is Sensiplan geschikt zowel om een zwangerschap te vermijden als om er bewust een na te streven.

Sensiplan is een waarnemingsmethode die de vrouw bewust maakt van hetgeen met haar eigen vruchtbaarheid te maken heeft, een vorm van alfabetisering die het zelfwaardegevoel van de vrouw verhoogt. Het is een vorm van blijvende emancipatie.

Sensiplan is ook een relatiemethode, waarbij mannen en vrouwen de kans krijgen om hun seksuele relatie anders te beleven en geboorteregeling als evenwaardige partners vorm te geven.

Sensiplan veronderstelt dat de partners overeenkomen en naargelang hun kinderwens al dan geen gemeenschap hebben in de door Sensiplan aangegeven vruchtbare periode.

Sensiplan biedt bij correcte toepassing voor geboortebeperking eenzelfde zekerheid als de meest betrouwbare kunstmatige methodes. Alleen is Sensiplan volledig vrij van enige bijwerking op de gezondheid.