sensiplan Sensiplan logo
NL / FR / DE / EN

Wat is het concept van Sensiplan?

Opdat Sensiplan betrouwbaar zou kunnen worden toegepast, moeten de temperatuur en de veranderingen van het cervixslijm of de cervix volgens heel specifieke regels worden geïnterpreteerd. Daarvoor bestaan makkelijk te leren regels, die de vruchtbare fase zeker afbakenen. Deze regels zijn opgenomen in de verschillende publicaties van Sensiplan.

Omdat de betrouwbaarheid van een observatiemethode als Sensiplan ook afhangt van de kennis, het begrip en de ervaring van de vrouw en van de motivatie van beide partners, biedt Sensiplan veel meer dan enkel een reeks regeltjes en wat uitleg.

Sensiplan is een totaalconcept met verschillende facetten die stuk voor stuk belangrijk zijn om aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen.

  • Sensiplan wordt aan individuele koppels (in kleine groepjes van maximaal vier koppels) aangeleerd door erkende Sensiplan-consulenten aan de hand van specifiek didactisch materiaal en een werkboek.
  • Sensiplan-consulenten zijn steeds ook zelf Sensiplan-gebruikers en worden opgeleid door een arts en een licenciaat/master in de pedagogische en psychologische wetenschappen die zelf ook Sensiplan-gebruikers zijn. Al deze mensen moeten regelmatig bijscholingen volgen die nationaal en internationaal worden georganiseerd.
  • Nieuwe ontwikkelingen en publicaties worden door een internationale werkgroep bestudeerd, gecontroleerd en goedgekeurd. Voor de wetenschappelijke correctheid van het Sensiplan-concept is een werkgroep verantwoordelijk onder voorzitterschap van prof. dr. Strowitzki (Sektion Natürliche Fertilität van de Deutsche Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin (DGGEF) e.V. en diensthoofd gynaecologie van de universiteit Heidelberg)