Sensiplan consulent worden

De vorming van Sensiplan-consulenten vindt plaats in de loop van 8 zaterdagen.

Deze vorming bestaat uit:

  • zes lesdagen en twee navormingsdagen onder leiding van een arts en pedagoog/psycholoog van het Sensiplan-team.
  • een schriftelijk examen
  • de begeleiding van 3 vrouwen of koppels gedurende drie cycli.
  • een mondeling examen

Deelnamevoorwaarden:

  • Grondige kennis van de handleiding ‘Natuurlijk & zeker’,
  • De Sensiplan-methode minstens 3 cycli hebben toegepast en 3 eigen cycluskaarten kunnen voorleggen,
  • idealiter zelf een Sensiplan-consultatiereeks hebben gevolgd 

Kwaliteitseisen

Download hier de kwaliteitseisen en regelgeving.

In het voorjaar van 2024 zullen we een consulentencursus organiseren op zaterdagen in Leuven, telkens van 9 tot 17u, op volgende data: 2 maart, 16 maart, 20 april, 4 mei, 1 juni en 15 juni. De schriftelijke proef zal plaatsvinden 2 weken na de laatste cursusdag op 29 juni. Hierna volgen nog twee navormingsdagen, waarvan de data later nog zullen worden bekendgemaakt.
Meer info over de inhoud en de praktische kant van de opleiding vind je hier.
 
Inschrijven kan via deze vragenlijst, uiterlijk tot 15 november 2023 (periode wordt verlengd; er zijn nog een paar plaatsen!):
Er zijn 18 plaatsen voor deze cursus. Je inschrijving is definitief na overschrijven van 1150 EUR op rekeningnr. BE98 9793 8127 7093 (BIC ARSPBE22) (NFP-Vlaanderen vzw), met vermelding “Voornaam Naam CC2024”.