Sensiplan consulent worden

De vorming van Sensiplan-consulenten vindt plaats in de loop van 8 zaterdagen.

Deze vorming bestaat uit:

  • zes lesdagen en twee navormingsdagen onder leiding van een arts en pedagoog/psycholoog van het Sensiplan-team.
  • een schriftelijk examen
  • de begeleiding van 3 vrouwen of koppels gedurende drie cycli.
  • een mondeling examen

Deelnamevoorwaarden:

  • Grondige kennis van de handleiding ‘Natuurlijk & zeker’,
  • De Sensiplan-methode minstens 3 cycli hebben toegepast en 3 eigen cycluskaarten kunnen voorleggen,
  • idealiter zelf een Sensiplan-consultatiereeks hebben gevolgd 

Kwaliteitseisen

Download hier de kwaliteitseisen en regelgeving.