Waarschijnlijk merk je af en toe iets als “vloed” in de schede. Het gaat hier om cervixslijm, wat in verband staat met je vruchtbaarheid. Tegen het einde van je menstruatie begin je met de waarneming van het cervixslijm. Daarbij let je erop, wat je aan de schede-ingang ervaart en voelt en hoe het slijm er uitziet.

Waarnemingen

Overdag let je op wat je aan de schede-ingang ervaart. Wanneer je naar toilet gaat, kijk je met je vinger of het toiletpapier aan de schede-ingang of er uiterlijk slijm aanwezig is of niet. Het uitzicht van het slijm beoordeel je naar de rekbaarheid. De dagelijkse waarnemingen noteer je ‘s avonds op de cycluskaart, en wel steeds alleen de beste slijmkwaliteit die je in de loop van de dag hebt waargenomen.

Op de cycluskaart is telkens een vakje voorzien voor ervaren/voelen en een voor het uiterlijk. Zelfs wanneer je slechts één keer op de dag heel weinig slijm hebt waargenomen, noteer je dit.

Ter vereenvoudiging van de interpretatie later, vat je de beschrijvingen van een dag in een afkorting samen op de 37°C-lijn.