Belgische studies bestaan ​​nog niet, maar een Duitse studie toont aan dat gebruikers van Sensiplan gemiddeld even vaak gemeenschap hebben als gebruikers van kunstmatige anticonceptiva. Het enige verschil ligt in de frequentieverdeling tijdens een cyclus.