De laatste jaren heeft de industrie intensief naar teststrips gezocht, die tijdig vóór de eisprong het rijpen van de follikel en de te verwachten eisprong aangeven.
De enige ‘teststripcomputer’ die momenteel op de markt is en voor anticonceptie geschikt blijkt te zijn, is Persona. De computer interpreteert de teststrip voor de LH- en oestradiolmeting volgens de vruchtbare en onvruchtbare periode. Persona is in Engeland ontwikkeld en sinds de herfst van 1997 in Duitsland en Engeland beschikbaar. In Nederland werd Persona pas in 1999 geïntroduceerd maar in België helemaal niet. De zekerheid wordt door de fabrikant op 94% aangegeven. Dit betekent dat een vrouw die zeker een zwangerschap wil vermijden dit toestel best niet gebruikt.