• Ook hier moet je je afvragen wat ‘onregelmatig’ betekent. Een cycluslengte tussen 23 en 35 dagen wordt als normaal beschouwd. Als de ene cyclus een week langer of korter is dan de andere is dat ook niet abnormaal.
  • Of je normaal vruchtbaar bent hangt af of er in je cycli een eisprong is.
  • Heb je extreem lange cycli, dan ben je misschien wel verminderd vruchtbaar, maar met Sensiplan kun je dan wel je vruchtbare dagen leren herkennen.