Sensiplan is een uitnodiging om andere uitdrukkingsmiddelen te vinden om ‘de liefde te bedrijven’ (zie ons antwoord op de vraag over ‘periodieke onthouding’). Er is geen rem op spontaneïteit wanneer andere vormen van tederheid en liefde door het paar worden ingevoerd.