Als je groen denkt, klinkt het voor een koppel onlogisch het lichaam van de vrouw bloot te stellen aan kunstmatige hormonen of chirurgisch (via sterilisatie) een deel van je lichaam te vernietigen. Wie begaan is met het welzijn van planten en dieren is niet echt consequent als hij of zij niet inzit met de gezondheid van de vrouw en van het nieuw leven in haar baarmoeder. Wie de jaarlijkse trek van padden met veel zorg wil beschermen, zou logischerwijze ook de eigen vruchtbaarheid met veel respect moeten behandelen.

Het is opmerkelijk te weten dat duurzame oplossingen voor ecologische problemen steeds op een of andere manier te maken hebben met de zelfbeheersing van de mens. Het water beschermen betekent minder water verspillen door niet meer uitgebreid te baden of het gras in de zomerhitte te sproeien. Vuil recycleren betekent voldoende tijd steken in deze kleine ‘hobby’. De luchtvervuiling tegengaan betekent vaker de fiets nemen of het openbaar vervoer en dus langer onderweg zijn.

Deze en andere vormen van zelfbeheersing aanvaarden we als deel van onze milieubewuste verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt echter op het gebied van geboorteregeling. Het vraagt een zekere zelfbeheersing om Sensiplan toe te passen, maar het heeft zeker zijn voordelen op gezondheidsvlak en wellicht nog het meest in de ‘ecologie’ van de relatie.

Zeker het overwegen waard, en waarom niet… doen!