• Sensiplan geeft koppels een ingebouwde cyclus van hofmakerij en wittebroodsweken. Kortom, Sensiplan beschermt tegen verveling. Het vermijdt dat je je hele relatie baseert op slechts één aspect, seksuele gemeenschap. Je moet ook andere vormen van intimiteit zoeken.
  • Met Sensiplan moet je steeds opnieuw over het al dan niet krijgen van kinderen praten. Ook andere gespreksonderwerpen worden zo makkelijker aangepakt: financies, opvoeding van kinderen, relationele problemen enz.
  • Vrouwen krijgen meer respect voor hun man die een zeker genot voor hen uitstelt. Mannen voelen zich erkend, omdat zij mee betrokken zijn in de vruchtbaarheid van hun vrouw.