Sensiplan-consulent worden

De vorming van Sensiplan-consulenten vindt plaats in de loop van 8 zaterdagen.

Deze vorming bestaat uit:

  • zes lesdagen en twee navormingsdagen onder leiding van een arts en pedagoog/psycholoog van het Sensiplan-team.
  • een schriftelijk examen
  • de begeleiding van 3 vrouwen of koppels gedurende drie cycli.
  • een mondeling examen
Deelnamevoorwaarden:
  • Grondige kennis van de handleiding ‘Natuurlijk & zeker’,
  • De Sensiplan-methode minstens 3 cycli hebben toegepast en 3 eigen cycluskaarten kunnen voorleggen,
  • idealiter zelf een Sensiplan-consultatiereeks hebben gevolgd.
Inschrijving:

Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen, schrijf dan naar info@nfp.be om op de hoogte te blijven van de eerstvolgende cursus.

Kwaliteitseisen    Ik wens op de hoogte te worden gehouden, wanneer een volgende consulentencursus wordt georganiseerd.