“De publiciteit van de farma-industrie heeft artsen en leerkrachten er ten onrechte van overtuigd dat ze “ongewenste zwangerschappen” kunnen uitsluiten met behulp van de pil. Ze stellen de pil dan ook als 100% betrouwbaar voor. Als er toch een ongeplande zwangerschap optreedt, is dat volgens hen de fout van de gebruiker en voelen ze zich er niks schuldig over.
Ik vind het merkwaardig dat artsen zich bij Sensiplan dan plots wél schuldig zouden voelen als een ongeplande zwangerschap zich zou voordoen en bijgevolg deze methode niet willen aanbieden. De kans op een ongewenste zwangerschap bij Sensiplan is nochtans even klein als bij pilgebruik.”