“Sensiplan is voor quasi iedereen bruikbaar. Het is een universeel bruikbaar product.
Veel van onze geneeskundefaculteiten zijn aan de pilindustrie “verkocht” geweest. Huisartsen en gynaecologen hebben er ook alle baat bij om de pil voor te schrijven:
gegarandeerd trouwe patiënten die om de paar maanden opnieuw langs komen voor een nieuw voorschrift.”