Een betrouwbare methode

Betrouwbaarheid als eerste vereiste

Sensiplan is al meer dan 35 jaar onderwerp van veel onderzoek en is een van de meest betrouwbare sympto-thermale methoden, op voorwaarde dat je:

 • de cycli correct interpreteert,
 • de regels van de methode strikt toepast,
 • jij en je partner gemotiveerd zijn en
 • de begeleiding van hoge kwaliteit is.

De effectiviteit van een anticonceptiemethode of natuurlijke gezinsplanning wordt meestal uitgedrukt volgens de Pearl Index. Deze index berekent voor een bepaalde methode het aantal fouten bij 100 vrouwen gedurende 12 cycli (één vrouwenjaar).

Studies aan de universiteiten van Düsseldorf en Heidelberg gaven de volgende waarden:

Van 7866 cycli traden slechts 3 ongewenste zwangerschappen op. Dit komt overeen met een Pearl-index van 0,4*. De effectiviteit van Sensiplan is dus vergelijkbaar met die van de pil.

Maar de efficiëntie van een methode wordt ook berekend op basis van het dagelijkse gebruik. Een pil vergeten of de niet-naleving van Sensiplan-regels is bijvoorbeeld niet te wijten aan de methoden zelf, maar aan een fout van de gebruiker.

Studies tonen aan dat de Pearl-index tot 1.6 stijgt*. Ter vergelijking bij de pil is dit gemiddeld 8**.

* Frank-Herrmann P et al (2007) The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study. Human Reproduction 2007,22/5:1310–1319

** Amy JJ, Tripathi V (2009) Contraception for women: an evidence based overview. BMJ 2009, 339:563-9

Welke factoren beïnvloeden de betrouwbaarheid?

De betrouwbaarheid van een methode is sterk afhankelijk van het gedrag van het koppel. De meeste ongewenste zwangerschappen treden op als gevolg van een verkeerde toepassing van de Sensiplan-regels, dat wil zeggen wanneer gemeenschap plaatsvond tijdens de fase die als vruchtbaar wordt beschouwd.

Veel mensen nemen bijvoorbeeld het bewuste risico op een ‘overtreding’ aan het begin van de cyclus, wanneer de kans om zwanger te worden niet erg groot is.

De kans op zwangerschap neemt toe naarmate je dichter bij de ovulatie komt. Vervolgens daalt deze kans zeer snel totdat deze nul bereikt tijdens de hoge temperatuurfase, zodra de vruchtbare periode voorbij is.

De betrouwbaarheid hangt grotendeels af van de motivatie van de partners om een zwangerschap te voorkomen en van hun vermogen om duidelijk te communiceren over hun seksualiteit en verlangens: het spreekt voor zich dat het belangrijk is dat het koppel het eens is over het feit al dan niet een ​​kind te krijgen.

Het belangrijkste is dat de vruchtbare periode correct wordt geïnterpreteerd. Daarom is het altijd veiliger voor een beginner om goed getraind te zijn in de methode en begeleid door een erkend Sensiplan-consulent.

De voordelen

 • Geen risico voor de gezondheid
  geen bijwerkingen, geen gewichtstoename.
 • Onafhankelijk
  Je bent autonoom in het beheer van je gezamenlijke vruchtbaarheid.
 • Een meerwaarde voor je liefdesleven
  Liefde en seksualiteit kun je bespreken, vruchtbaarheidsmanagement gebeurt in je koppel, een betere kennis van je ritme en het ritme van je partner verhoogt de communicatie en intimiteit binnen je koppel
 • Uiterst betrouwbaar
  wanneer je de methode nauwkeurig toepast.
 • Onmiddellijk omkeerbaar
  als je een kinderwens hebt: geen pilresten
 • Hulp voor koppels
  die vruchtbaarheidsproblemen hebben.
 • 100% natuurlijk en ecologisch
  geen invloed op je libido of het milieu.
 • Gemakkelijk te leren en toe te passen
  minimaal 3 consultaties + 5 minuten per dag gedurende ± 10 dagen/per cyclus.
 • Voor je hele vruchtbare leven
  Altijd en overal van toepassing, inclusief postpartum en in de pre-menopauze.
 • Economisch
  Je hebt niets anders nodig dan een thermometer en het werkboek.
 • Ethisch aanvaardbaar
  De beste manier om een ​​plek in het paradijs te garanderen… terwijl je de zevende hemel bereikt!

De beperkingen

 • Leerfase
  Sensiplan vereist een leerfase gedurende ten minste drie cycli.
 • Een gemeenschappelijke motivatie
  Sensiplan veronderstelt de motivatie van jou en je partner.
 • Volg je ‘klok’
  Cycli en gemeenschappelijke vruchtbaarheid geven het ritme aan.

In bepaalde situaties, zoals stress, ziekte, hormonale onbalans of emotionele schokken, moet je bijzonder aandacht besteden aan de cyclusobservaties.