Wat zeggen Sensiplan-gebruikers zelf over de methode? Op de volgende pagina’s vind je getuigenissen van diverse gebruikersgroepen. Zo ontdek je hoe gebruikers, professionals, consulenten het dagelijks leven met Sensiplan ervaren.

Getuigenissen kinderwens

Paul, 54 jaar

“De mooiste ervaring van seksuele eenwording hebben we mogen ervaren toen we heel bewust een nieuwe zwangerschap voor ogen hadden. Weten dat je nu misschien een kind verwekt, geeft een onbeschrijfelijk gevoel. Niet dat seksuele gemeenschap in de onvruchtbare periode niet fijn is, maar dit heeft toch wel een meerwaarde. Een kind verwekken is een stuk geschiedenis schrijven, en dat voel je op zo ‘n moment echt ten diepste. Met Sensiplan, en veel gebruikers delen onze mening, kijk je bij kinderwens heel anders aan tegen het beginnende leven. Je weet dan immers heel bewust dat het nu echt wel kan ontstaan, iets wat vroeger veel meer gokken was.”

Getuigenissen professionals

Frank, 52 jaar, arts

“De publiciteit van de farma-industrie heeft artsen en leerkrachten er ten onrechte van overtuigd dat ze “ongewenste zwangerschappen” kunnen uitsluiten met behulp van de pil. Ze stellen de pil dan ook als 100% betrouwbaar voor. Als er toch een ongeplande zwangerschap optreedt, is dat volgens hen de fout van de gebruiker en voelen ze zich er niks schuldig over.
Ik vind het merkwaardig dat artsen zich bij Sensiplan dan plots wél schuldig zouden voelen als een ongeplande zwangerschap zich zou voordoen en bijgevolg deze methode niet willen aanbieden. De kans op een ongewenste zwangerschap bij Sensiplan is nochtans even klein als bij pilgebruik.”

Jacques, 59 jaar, arts

“Als arts kennen we uiteraard wel de basisbegrippen, maar deze lessen zijn veel diepgaander wat betreft vruchtbaarheid.
Sensiplan is een natuurlijke manier om als koppel samen te leven. Het is onnodig de vruchtbaarheid te onderdrukken met chemicaliën, die ongezond zijn en vaak nevenwerkingen hebben zoals agressiviteit, libidoverlies, zich minder goed voelen, depressiviteit…”

Koen, 34 jaar, arts

“Sensiplan is voor quasi iedereen bruikbaar. Het is een universeel bruikbaar product.
Veel van onze geneeskundefaculteiten zijn aan de pilindustrie “verkocht” geweest. Huisartsen en gynaecologen hebben er ook alle baat bij om de pil voor te schrijven:
gegarandeerd trouwe patiënten die om de paar maanden opnieuw langs komen voor een nieuw voorschrift.”

Marjan, 30 jaar, arts

“Voor ik Sensiplan goed kende, vreesde ik soms dat ik me er niet helemaal veilig bij zou voelen, maar dat bleek onterecht. Ik weet nu heel goed dat deze methode even betrouwbaar is als de pil. Het is zonder twijfel een verrijking!”

Nel, Anne, Marije, Lindsey Vier verloskundigen die samen één praktijk vormen

“Het verbaast ons dat de pil nog steeds zo populair is. Je hoeft alleen de bijsluiter te lezen om de nadelen te achterhalen: verhoogde kans op trombose, longembolie, overgewicht, een verhoogde bloeddruk. In ons werk horen we veel vrouwen zeggen dat ze pilmoe zijn. Ze ervaren dit op emotioneel vlak en hebben verminderd of geen libido. Het kan toch niet goed zijn om telkens je hormoonspiegel te ontregelen en de eisprong te onderdrukken?
Tijdens de cursussen Sensiplan, die wij in onze praktijk geven, komen koppels tot de ontdekking dat het lichaam van de vrouw op verschillende manieren iets vertelt over haar vruchtbaarheid. Dat maakt hen enthousiast. Daar komt bij dat man en vrouw met elkaar in gesprek gaan.
Geboorteregeling wordt iets van hen samen. Bovendien krijgen veel vrouwen meer zin in vrijen omdat ze hun hormonen niet langer onderdrukken met de pil. Mannen zeggen dan ook op de cursus, dat ze een andere vrouw hebben teruggekregen. Wij beschouwen het geven van deze cursussen echt als een verrijking voor onze praktijk.”

Nele, 29 jaar, arts

“Veel Vlamingen kennen Sensiplan niet en bovendien is de meest verspreide informatie over natuurlijke geboorteregeling vaak foutief. Daardoor denken veel mensen ten onrechte dat de methode ouderwets en onbetrouwbaar is en wordt ze niet overwogen.”

Siska, 28 jaar, verpleegkundige

“Ik kan uit ervaring zeggen dat Sensiplan echt werkt. Drie jaar hebben we deze methode gebruikt om zwangerschap uit te stellen. En toen we een zwangerschapswens kregen, was ik meteen zwanger. Inmiddels hebben we drie kinderen. Voor ons werkt het perfect!”

Getuigenissen consulenten

Annemie, 43 jaar, consulente

“Je identiteit als vrouw schuilt in héél je lichaam, dus ook in je vruchtbaarheid. In die zin vind ik Sensiplan enorm vrouwvriendelijk en zelfs emanciperend.
De momenten dat ik consultatie geef en de vrouw voor het eerst haar eisprong vaststelt op de cycluskaart, is keer op keer een “wauw-moment”, en dat was bij mij niet minder. Ik profileer mij als katholiek, maar openstaan voor de wijsheid van het lichaam is zo universeel dat ik meen dat het elke vorm van religieuze overtuiging te boven gaat.”

Anne-Mie, 52 jaar, consulente

“Om de geheime taal van het lichaam te begrijpen, heb je mensen nodig die deze taal spreken. En daar zijn Sensiplan-consulenten nu net in gespecialiseerd. Zij kennen die taal door en door en kunnen ze dus beter dan wie ook aanleren.”

Nicole, 42 jaar, consulente

“Een koppel kwam bij me op consultatie. Ze probeerden al twee jaar lang zwanger te raken en hadden drie mislukte ivf-pogingen achter de rug. Hun relatie begon er onder te lijden en ze werden door hun huisarts doorverwezen naar Sensiplan, om hun vruchtbaarheid beter te leren kennen. De consultaties verliepen zeer vlot. We hadden een goed gesprek over hun onvervulde kinderwens en de stress die dat met zich meebracht. Beide partners waren erg geïnteresseerd in de methode en begrepen al snel hoe de slijmwaarnemingen en het invullen van de kaarten in z’n werk gaan.
Tijdens de derde consultatie bekeken we samen het eigenaardige verloop van de laatste cyclus, zonder te beseffen wat er op komst was. De vierde consultatie werd plots door henzelf afgezegd omdat de vrouw bleek zwanger te zijn!”

Getuigenissen geboortebeperking

Barbara 23 jaar

“Ik heb de cursus als heel leuk en leerzaam ervaren. Vooral het onderdeel van de slijmobservaties en het omgaan met uitzonderingen in de temperatuurgrafiek had ik niet zo maar zelf aan de hand van een boekje kunnen leren. In zo’n cursus pik je dat daarentegen heel gemakkelijk op. Ook nadien kon (en kan) ik met vragen terecht bij mijn consulente. Inmiddels ken ik mijn eigen cyclus zeer goed en hoef ik haar al een tijd geen raad meer te vragen. Maar het is fijn te weten dat het wel kán, mocht er eens iets zijn waar ik zelf niet uitkom.”

Lisa 23 jaar

“Eerst leek het me wel een opgave om steeds die temperatuur e.d. bij te houden, maar dat kost helemaal geen moeite. En als je eenmaal weet hoe je cyclus in elkaar zit, is alles zo te interpreteren.”

Charlotte, 29 jaar

“Onze opvatting in verband met onthouding in de vruchtbare periode is veel veranderd in vijf jaar huwelijk en is nog steeds aan het evolueren. In het begin beschouwde ik dit uitsluitend als een beperking, maar geleidelijk aan begon ik te ervaren dat onthouding kan uitgroeien tot een manier van beminnen. Je gaat er creatief mee om en vertaalt je liefde op allerhande manieren. De vruchtbare periode kan evolueren naar een heel bijzondere tijd vol romantiek en grote tederheid. Op die manier kijk je ook steeds uit naar de onvruchtbare periode, die telkens weer speciaal is.”

Claire, 54 jaar

“Ik kon mij terug ten volle vrouw voelen en in onze relatie kwam er veel meer aandacht voor tederheid.”

Eline, 29 jaar

“Sensiplan maakt seks en vruchtbaarheid binnen onze relatie bespreekbaar. Dankzij de cursus snap je ook veel beter welke invloed hormonen op het vrouwelijke lichaam hebben. Daarmee valt de druk weg om steeds een orgasme te moeten bereiken: je begrijpt beiden dat het aan de fase in de cyclus ligt. De seksuele beleving van je relatie is dan niet meer van jou en van je partner afzonderlijk, maar van jullie samen. Het is een eenheid die je zonder Sensiplan niet zou bereiken.”

Fien, 32 jaar

“Ik krijg steeds meer begrip van mijn man als ik door mijn hormonen prikkelbaarder ben of meer behoefte heb aan knuffels.”

Geert, 56 jaar

“Die afwisseling van periodes van onthouding en gemeenschap heeft ons behoed voor de gewoonte, het zogezegde monotone, “de sleur”, zoals je wel eens hoort. Ik durf echt te denken dat deze houding ons huwelijk telkens weer opnieuw zuurstof gaf, zodat we vandaag – na 30 jaar huwelijk – nog mogen getuigen: het is allesbehalve saai, het blijft een avontuur en we zijn nog geregeld verliefd op elkaar!”

Gerald, 37 jaar

“Mijn vrouw voelde zich gewaardeerd door mijn interesse in haar cyclus en zag deze methode als iets waar we als ‘team’ mee bezig waren. Het was boeiend om haar maandelijkse cyclus op te volgen. Ik was er voor het eerst bij betrokken en leerde het verband zien tussen haar cyclus en haar maandelijks terugkerende wisselende stemmingen en gedragingen. Het maakte onze relatie intenser.”

Gert, 35 jaar

“Mijn echtgenote voelde zich meer vrouw, kreeg meer voeling met haar lichaam en met de natuurlijke processen ervan.”