• In 40% van de vruchtbaarheidsproblemen is het vruchtbaarheidsprobleem een cyclusprobleem. Dit kun je makkelijk opsporen met Sensiplan. Heb je geen eisprong of een beperkte luteale fase, dan is dit vrij makkelijk te behandelen.
  • Het kan ook zijn dat je heel onregelmatige of lange cycli hebt. Met Sensiplan het vruchtbare venster leren opsporen kan dan al een oplossing bieden. Want als je bijvoorbeeld maar zes cycli op een jaar hebt, dan zijn je kansen in feite gehalveerd, maar zeker niet onbestaande.
  • Uiteraard kunnen er nog andere problemen zijn: verstopte eileiders – meestal ten gevolge van een soa – of andere gynaecologische problemen. Ook vruchtbaarheidsproblemen bij de man, ten gevolge van kwetsuren ter hoogte van de teelballen, vroeger doorgemaakte bof, spataders aan de teelballen, of een soa kunnen oorzaak van fertiliteitsproblemen zijn.
  • Tenslotte kunnen er ook problemen van psychologische aard optreden, wanneer seksuele gemeenschap moeilijk of niet lukt.