Het is waar dat de Sensiplan elke cyclus een paar dagen (van 7 tot 14 dagen) veronderstelt, waarin je als koppel wordt uitgenodigd om ‘anders te vrijen’ als ze geboortes wil spreiden. Tijdens deze vruchtbare periode van moet elk koppel creatief zijn en andere gebaren van liefde vinden die hun relatie kunnen verrijken: zoek enkele, soms vergeten eenvoudige gebaren van tederheid, communiceer over dit of dat onderwerp door liefdevol in mekaars ogen te kijken.

Deze periodes zijn een levensschool om enkele van de moeilijkste periodes van het leven van een koppel onder ogen te zien, zoals voor en na de geboorte, perioden van afwezigheid op het werk, vermoeidheid, ziekte, ouderdom…

Shakespeare zei al in Othello: “The difficulty of obtainment increases the value of the object”, “De moeilijkheid om iets te verkrijgen verhoogt de waarde ervan.” Het feit van een korte tijd geen seksuele gemeenschap te hebben, verhoogt het verlangen. Het wordt een ‘gebeurtenis’ waar je naar kunt uitkijken. Als koppel bereid je je er met meer aandacht op voor.

Het is ook een moment om te ontdekken hoe seksualiteit in andere culturele tradities wordt geleefd, zoals bijvoorbeeld in het boeddhisme of de islam. Door de diepe waarde van de seksualiteit opnieuw te ontdekken, zal ze nooit banaal worden.