Inhaalafspraak

1. Wat kan ik doen wanneer een paar een afspraak verzuimt omwille van ziekte?

Dit hangt van de invalshoek af. Aan de ene kant moet je zien om welke afspraak het gaat.

Of het bijvoorbeeld de eerste of de vierde consultatie is, kun je niet zomaar gelijkstellen. Als het om de eerste consultatie gaat, dan zal het in ieder geval nodig zijn om het paar de mogelijkheid te bieden, de ontbrekende basis op te halen om zinvolle deelname aan het vervolg mogelijk te maken.

Dit is bij afwezigheid op een vierde consultatie niet noodzakelijk.

Een andere invalshoek is de vooruitgang van het paar voor zover je dit aan de hand van de voorgaande consultaties kunt beoordelen.

Gaat het om een paar dat tot dan toe eerder onzeker was of veel moeilijkheden had, of kun je er als consulent van uitgaan dat het paar ook zelfstandig de gemiste inhoud kan verwerken?

Je kunt

  • zelf een inhaalsessie aanbieden;
  • het paar de kans geven om bij een collega consulent de gemiste consultatie op te halen;
  • de overeenstemmende literatuur aangeven of ter beschikking stellen en mekaar vóór de volgende consultatie voor een korte herhaling ontmoeten.

Honorarium

2. Wat kan ik doen, wanneer paren voortijdig de consultatie afbreken en het cursusgeld niet betalen?

Controleer eerst via het nationaal secretariaat of het bedrag toch zeker niet gestort is.

Eventueel kun je het paar een rekening laten sturen vanuit het nationaal secretariaat. Dit moet alleszins volgens de wettelijke bepalingen gebeuren en kan minimaal gebeuren voor het materiaal dat het paar heeft ontvangen (handboek, werkboek, thermometer).

Afsluiting van een consultatie

3. Hoe kan ik een consultatie beëindigen wanneer enkele vrouwen/paren nog boeiende vragen hebben, terwijl andere al naar huis willen?

Voordien zou je een tijdstip moeten bepalen waarop de consultatie voor iedereen eindigt en waar je je dan ook aan houdt. Aansluitend kan dan een aanbod bestaan voor persoonlijke of verdiepende vragen.

4. Wanneer we de cursus thuis geven, is het moeilijk om het einde van de afzonderlijke consultaties te bepalen.

Het is de vraag voor wie het moeilijk is een einde te bepalen?

Is het voor de cursisten problematisch, omdat ze nog zoveel vragen hebben?

Of is het misschien ook voor jou moeilijk, omdat het zo leuk is met de paren en vrouwen te babbelen?

Meestal is het makkelijker om de tijd in te perken wanneer de cursus op een openbare plaats plaatsvindt. Bovendien is het zinvol om vooraf een duidelijke tijdsafspraak te maken.

Concreet kan de afsluiting van een consultatie worden ingeleid:

  • met de vraag, of nog onduidelijkheden bestaan,
  • met een vooruitblik op de volgende consultatie,
  • met een vriendelijk en duidelijk afscheid.

Info-avond

5. Wat hoort bij een info-avond op de boekentafel?

Naast de vanzelfsprekende literatuur en brochures (werkboek en handboek ‘Natuurlijk en zeker’,… ) kun je ook andere boeken over het thema vruchtbaarheid, seksualiteit en partnerschap uitstallen, die je zelf geschikt en interessant vindt.

Publiciteit

6. Hoe kan ik als individuele consulent publiciteit maken?

Je kunt in afspraak met de regionale werkgroep in verschillende instellingen publiciteit maken of afspraken maken. Je kunt ook in artsenpraktijken, ziekenhuizen, volkshogescholen e.a. cursussen aanbieden. Een overzicht van de mogelijkheden en handelswijze inzake openbare publiciteit vind je in de persmap die je elders op het intranet vindt.

7. Wat verschijnt wanneer over Sensiplan en in welke media?

Jammer genoeg is het nationaal secretariaat van Sensiplan niet altijd geïnformeerd over het verschijnen van een artikel of de uitzending van een programma over Sensiplan. Als de termijn vooraf bekend is of persmededelingen worden gegeven, dan kun je die in het Periodiekje terugvinden, op de homepage van Sensiplan of op de facebookpagina.

Hulpmiddelen

8. Welke hulpmiddelen bestaan er voor de Sensiplan-consulenten?
Map voor het geven van een infobijeenkomst

De map bevat talrijke voorstellen voor het geven van een infobijeenkomst en vergemakkelijkt de interessante en correcte informatieoverdracht over Sensiplan. De map vind je elders op het intranet.

Materiaal voor publiciteit

In eerste instantie is er de persmap met talrijke tips en knepen voor een succesvol publiciteitswerk. Bij het materiaal horen ook de brochures, folders, affiches die door NFP-Vlaanderen en NFP-Nederland zijn opgesteld. Dit materiaal kan via de regionale werkgroep of bij de nationale coördinator worden besteld.

Publicaties

Naast het handboek en het werkboek ‘Natuurlijk en zeker’, bestaat een stripverhaal ‘Vicki – een les in liefde’ voor jongeren vanaf 14 jaar. Daarnaast werd in samenwerking met Jij en ik, een wonder, ook ander materiaal ontwikkeld voor tieners en is er het boek ‘Wat gebeurt er in mijn lichaam’ dat via MFM-programma.be kan besteld worden.

Alternatieve didactiek voor het werken met echtparen en gezinsgroepen

Naast een theoretisch gedeelte bevat de map voor een infobijeenkomst een materiaal- en literatuurlijst evenals oefeningen en spelen.

Snelcursus

9. Kan ik een paar dat reeds over uitgebreide voorkennis beschikt, een snelcursus aanbieden?

Paren die Sensiplan zelfstandig hebben geleerd, hebben misschien alleen maar een consultatiegesprek nodig en geen volledige cursus.

Over het algemeen is een inperking van de consultaties voor mensen met voorervaring slechts beperkt mogelijk. Dit geldt ook voor de bescherming van de consulent.

Toch zou je op de verschillende voorwaarden van de cursusdeelnemers moeten ingaan, het leertempo aan de verschillende niveaus aanpassen. Er is echter vastgesteld dat net vrouwen en paren met voorkennis niet noodzakelijk minder consultaties en oefeningen nodig hebben dan paren die nog geen ervaring bezitten.

Navorming

10. Waar kan ik me voor mijn activiteit als Sensiplan-consulent verder vormen?

Vooreerst zijn er de algemene navormingen van NFP-Vlaanderen en NFP-Nederland, die tenminste eens in de twee jaar moeten worden gevolgd. Daarnaast is het mogelijk om je via ‘t Periodiekje en verschillende vaktijdschriften bij te scholen. Je kunt ook deelnemen aan internationale congressen en studiedagen rond NFP en Sensiplan, die via ’t Periodiekje worden bekendgemaakt. Er zijn ook verschillende andere organisaties die interessante seminaries aanbieden, zoals volkshogescholen en diensten voor socio-cultureel volwassenenwerk.

In Vlaanderen wordt het vrijwilligerswerk gecoördineerd door het Steunpunt voor vrijwilligerswerk.

Meisjesgroepen

11. Hoe kan het werk buiten de normale Sensiplan-consultatie (meisjesgroepen) er uitzien – welk materiaal bestaat er voor deze doelgroep?

Het werk buiten de normale Sensiplan-consultatie kan zowel op meisjesgroepen alsook op vrouwengroepen of gemengde groepen met jongeren betrekking hebben. Specifiek materiaal voor meisjesgroepen en voor jongeren wordt aangeboden door Jij en ik, een wonder, vereniging die tevens relatiedagen voor tieners organiseert en door het mfm-programma.

Ziekenfondsen en organisaties

12. Hoe kunnen afspraken met ziekenfondsen, volkshogescholen, bisdommen en andere organisaties eruit zien?

Omdat de structuur en de samenwerking met dergelijke organisaties en instellingen anders is gegroeid, bestaan er geen specifieke afspraken. Samenwerking zal afhangen van de concrete contacten tussen de regionale coördinator en de verantwoordelijke personen in de desbetreffende organisaties.

In Vlaanderen ligt dit allemaal momenteel nog erg moeilijk, maar een persoonlijk gesprek met de verantwoordelijke persoon is zeker de moeite waard.

Motivatie

13. Hoe bereik ik een regelmatige opvolgingsbijeenkomst met de vrouwen en paren?

Je kunt daar als consulent regelmatig toe uitnodigen.

Je moet er echter rekening mee houden dat veel vrouwen en paren geen problemen hebben en daardoor dus geen interesse voor een volgende bijeenkomst. Andere zijn mogelijkerwijze van methode veranderd en dagen daarom niet meer op.

Voor het organiseren van een opvolgingsbijeenkomst bestaat een modelbrief (zie kwaliteitshandboek) die je kunt personaliseren.