Ongeplande zwangerschap

1. Welke juridische gevolgen kan een ongeplande zwangerschap voor mij als consulent hebben?
Als je in de consultatie niet een bewezen ondubbelzinnig foute, dus verkeerde uitspraak hebt gedaan die afwijkt van de regels en dat je bovendien niet hebt nagelaten te wijzen op het feit dat gezinsplanning nooit 100% betrouwbaar kan zijn, dan is nauwelijks te verwachten dat je op juridische gevolgen voor een ongeplande zwangerschap moet rekenen. Je moet je er wel van vergewissen dat de cliënten de regels kunnen nalezen, dat ze over de nodige literatuur kunnen beschikken (werkboek en/of handboek ‘Natuurlijk en zeker’). Omdat binnen onze werking zowel handboek als werkboek automatisch worden aangeboden als verplichte lectuur, moet je je over deze laatste voorwaarde zeker geen zorgen maken. Toch kan het voor jou als consulent natuurlijk heel onaangenaam zijn, wanneer een ongeplande zwangerschap optreedt. Om naderhand verwijten vanwege de cliënt te kunnen ontkrachten, is het zinvol om na elke individuele consultatie notities over het verloop van de consultatie en speciale moeilijkheden te maken. Natuurlijk moet je in het kader van de zwijgplicht zorgvuldig omgaan met de gegevens van de vrouw of het paar.

Artsenlijst

2. Is het mogelijk om met het nationaal secretariaat of i.s.m. de regionale werkgroepen een artsenlijst samen te stellen met gynaecologen die positief staan tegenover Sensiplan en tot samenwerking bereid zijn?
Op juridische basis is het verspreiden van een artsenlijst niet mogelijk. Dat betekent echter niet dat je aan je cliënten geen arts kunt aanbevelen die je kent.