Ik wil niet zwanger worden

Een zwangerschap vermijden

Alle gebeurtenissen in ons leven (stress, ziekte, vreugde, reizen enz…) kunnen een invloed hebben op ons lichaam en dus uiteindelijk op de menstruatiecyclus.
Deze veelvuldige invloeden kunnen de cyclus verkorten of verlengen. In bepaalde specifieke gevallen is het zelfs mogelijk dat er geen ovulatie is (monofasische cyclus).

Het is daarom niet mogelijk om het ogenblik van de ovulatie of eisprong nauwkeurig te voorspellen. In feite kan dit laatste alleen achteraf worden bepaald door bepaalde lichaamstekens waar te nemen (temperatuur, baarmoederhals- of cervixslijm, baarmoederhals …).

Daarom kan geen enkele kalendermethode (dat wil zeggen een voorspelling op basis van een waarschijnlijkheidsberekening) de realiteit van de cyclus weerspiegelen.

De Sensiplan-methode is daarentegen een sympto-thermale methode die is gebaseerd op de dagelijkse waarneming van cervixslijm (symptoom) en temperatuur (-thermaal). Door deze tekens volgens strikte regels te interpreteren, maakt Sensiplan het mogelijk om een onvruchtbare fase aan het begin van de cyclus, een vruchtbare fase rond de ovulatie en een postovulatoire onvruchtbare fase te bepalen.

Dit vruchtbare venster rond de ovulatie komt in feite overeen met de gemeenschappelijke vruchtbaarheid van de man en de vrouw. Inderdaad, als de eicel alleen gedurende de 12 tot 18 uur na de eisprong bevrucht kan worden, kan sperma, in goede omstandigheden, 3 tot 5 dagen overleven in het lichaam van de vrouw.
Uiteindelijk zijn de vruchtbare dagen ongeveer een derde van de totale cyclusduur. Als eenmaal is vastgesteld dat de ovulatie is verstreken, volgt ongeveer twee weken onvruchtbaarheid.

Om een zwangerschap te voorkomen, is het noodzakelijk om dit vruchtbare of fertiele venster met zekerheid te omschrijven. Om dit te doen, stelt de Sensiplan-methode voor om karakteristieke tekens (temperatuur en cervixslijm of cervix) te observeren en volgens strikte regels te interpreteren. Deze observaties en de interpretatie worden genoteerd op een cycluskaart.

De Sensiplan-methode leren

Om betrouwbaar de Sensiplan-methode te leren raden we je aan om contact op te nemen met een gecertificeerde Sensiplan-consulent. De ervaring leert dat je onder deze omstandigheden na 3 leercycli autonoom zult zijn.

De betrouwbaarheid als eerste vereiste

Sensiplan is al meer dan 30 jaar het onderwerp van veel onderzoek en is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)*  heel veilig als sympto-thermale methode, op voorwaarde dat aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • cycli worden correct geïnterpreteerd,
  • de methoderegels worden strikt toegepast,
  • de partners zijn gemotiveerd,
  • de begeleiding is van hoge kwaliteit.

De betrouwbaarheid van een anticonceptiemethode of gezinsplanning wordt meestal uitgedrukt met de Pearl Index. Deze index berekent voor een bepaalde methode het aantal zwangerschappen bij 100 vrouwen gedurende 12 cycli (één vrouwenjaar).

Studies aan de universiteiten van Düsseldorf en Heidelberg gaven de volgende waarden:

Op 7866 cycli traden slechts 3 ongeplande zwangerschappen op. Dit komt overeen met een Pearl-index van 0,4. De effectiviteit van Sensiplan is dus vergelijkbaar met die van de pil.

Maar de efficiëntie van een methode wordt ook berekend op basis van het dagelijkse gebruik. Vergeetachtigheid bij het nemen van de pil of het niet naleven van de Sensiplan-regels is bijvoorbeeld niet toe te schrijven aan de methoden zelf, maar aan een gebruikersfout.

Studies tonen aan dat de Pearl-index tot 1.6 stijgt. Ter vergelijking: voor de pil wordt algemeen een Pearl-index van 7 aangenomen**.

* WHO (2018): Family Planning: A Global Handbook for Providers, p. 292
** WHO (2018): Family Planning: A Global Handbook for Providers, p. 2

Sensiplan na het stoppen van hormonale contraceptie

Meer dan een derde van de vrouwen die een Sensiplan-consulent raadplegen, zijn recent met een hormonaal anticonceptiemiddel gestopt. In deze situatie is het niet mogelijk om te voorspellen hoe lang het duurt voordat de cyclus hervat en de vrouw weer vruchtbaar is. In een aantal gevallen kan de cyclus lang gestoord blijven, zelfs tot 9 maanden, wat soms het nodige geduld vereist.

Sensiplan na een bevalling

Afhankelijk van vrouw tot vrouw keert de vruchtbaarheid na een bevalling min of meer snel terug. Het hangt vooral af of de baby borstvoeding krijgt en hoe vaak. Vrouwen die geen borstvoeding geven of gedeeltelijk borstvoeding geven, zien hun cycli meestal sneller normaliseren. Bij borstvoeding kan het enkele maanden duren. Dankzij Sensiplan kun je met zekerheid de eerste ovulatie detecteren.

Premenopauze

De premenopauze wordt met name gekenmerkt door de langzame afname van de ovariële activiteit. Deze periode duurt meestal 10 tot 15 jaar, tussen de leeftijd van 40 en 60 jaar. De meeste cycli tijdens de pre-menopauze zijn volledig interpreteerbaar met Sensiplan. Er zijn aangepaste regels voor deze specifieke levensfase.