Het kwaliteitshandboek is een samenvatting van de hele werking van de organisatie NFP-Vlaanderen. In de inleiding wordt de organisatie voorgesteld en vind je de inhoud van het hele handboek.

Het kwaliteitsbeleid bevat de missie, visie, waarden en het pedagogisch concept dat gehanteerd wordt.

Om dit beleid om te zetten, wordt een kwaliteitssysteem opgezet. Dit bevat de basisstructuur (organigram met uitgeschreven functieomschrijvingen, communicatiestructuren,…) en is de basis om concreet aan de slag te gaan.

Op basis van deze basisstructuur worden processen uitgewerkt en neergeschreven in procedures. Deze worden aangevuld met heel concrete werkinstructies. Werkinstructies kunnen bestaan uit instructiebladen, handleidingen maar ook in ons geval uit volledige cursussen en handboeken.

Ook de nodige formulieren zijn opgenomen in het kwaliteitshandboek.

Bijlagen zoals prijslijsten, adressen van consulenten,… vervolledigen het handboek.